Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.

Podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej OPP. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. 

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o pomoc finansową dla naszego Domu Dziecka.

W związku z rozliczeniami rocznymi istnieje możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Domu Dziecka w Rybniku za pośrednictwem Fundacji „Dziecięcy Sen”.

Fundacja dla dzieci „Dziecięcy Sen”

44-210 Rybnik, Chabrowa 22A/40

nr KRS 0000388517

cel szczegółowy:

nazwę naszej placówki-  DOM DZIECKA, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 44, 44-200 RYBNIK

lub Fundacja „Dziecięcy Sen”, Chabrowa 22A/40, 44-210 Rybnik