W naszym Domu pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i indywidualną opiekę.                                                Domem kieruje Pani Dyrektor. 

Kadra nasze placówki składa się z pracowników administracyjnych i obsługi oraz pracowników pedagogicznych.

Projekt organizacyjny naszego Domu przewiduje podział na grupy wychowawcze, z których każda ma koordynatora i stałych wychowawców kierujących procesem wychowawczym przydzielonych im wychowanków. Pracę wychowawczą wspomagają psycholog, pedagog, oraz pracownik socjalny. 

W proces opiekuńczo-wychowawczy włączony jest cały personel Domu Dziecka, zarówno pedagogiczny jak i administracyjno-gospodarczy. Osoby te dbają o zaopatrzenie dzieci w odzież, przybory szkolne, wystrój pokoi, wyżywienie, czystość w domu i wokół budynku.

Kadra spełnia wszelkie wymogi dotyczące kompetencji zawodowych. Pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach, które odbywają się w placówce i po za nią.

Stała aktywność edukacyjna podnosi umiejętności zawodowe kadry, co przekłada się na osiąganie lepszych efektów w pracy z dziećmi.